Πωλητήριο Σ.Ε.Ν – Εργαστήριο

Στην Κολοκοτρώνη 3, στο κέντρο της Αθήνας λειτουργεί το “Εργαστήριο κεντημάτων και υφαντών Σ.Ε.Ν”, εξέλιξη του εργαστηρίου των “Απόρων Κορασίδων” (όπως είχε επικρατήσει να λέγεται).

Το στελεχώνουν άξιες κεντήστρες με μοναδικό χέρι και αίσθηση της τέχνης που υπηρετούν.

Τα σχέδια, παραδοσιακά η ελεύθερες διασκευές, επιλέγονται προσεκτικά, οι βελονιές είναι κυρίως ελεύθερες, βυζαντινή, ριχτή, point d’ombre κ.α, τα υλικά (υφάσματα και κλωστές) διαλεκτά, ενώ για ορισμένα κεντήματα χρησιμοποιούνται υφάσματα που φτιάχτηκαν στους αργαλειούς του Ιστορικού Υφαντουργείου μας.

Ειδικές παραγγελίες εκτελούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες και το γούστο των πελατών σε συνδυασμό πάντα με την εγγύηση της φροντίδας του “Εργαστηρίου Σ.Ε.Ν.”

Στο διατηρητέο κτήριο απέναντι, στεγάζεται το “Πωλητήριο Σ.Ε.Ν”, όπου μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη γκάμα ειδών, να συζητήσετε με την υπεύθυνη για τυχόν παραγγελία σας και ακόμη να φέρετε παλαιά οικογεναιακά κεντήματα – κειμήλια που μπορείτε να αξιοποιήσετε με την βοήθειά μας, δίνοντας τους μια καινούργια ζωή.

Τα είδη που θα βρείτε στο πωλητήριο: