Επικοινωνία

Έδρα:

Κολοκοτρώνη 3Β – Αθήνα

Διεύθυνση Πρατηρίου:

Κολοκοτρώνη 3Α – Αθήνα

Διεύθυνση Ιστορικού Υφαντουργείου:

Αμαλίας 38 – Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Λογιστήριο - Γραμματεία:
210 3222782210 3227344 - 210 3221100

Πρατήριο:
210 3239693

Ιστορικό Υφαντουργείο:
210 3238918

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 14:30