Επικοινωνία

Έδρα:

Κολοκοτρώνη 3Β, 10562, Αθήνα

Πωλητήριο:

Κολοκοτρώνη 3Α, 10562, Αθήνα

Ιστορικό Υφαντουργείο:

Αμαλίας 38, 10558, Αθήνα

Λογιστήριο - Γραμματεία:
210 3222782210 3227344 - 210 3221100
info@senedu.gr

Πωλητήριο:
210 3239693
politirio@senedu.gr

Ιστορικό Υφαντουργείο:
210 3238918
argalios@senedu.gr