ΔΣ & Μέλη

Διοίκηση του Σ.Ε.Ν

Ο “Σύλλογος Εκπαιδεύσεως Νεανίδων – Σ.Ε.Ν” διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις αρχαιρεσίες της 23ης Ιουνίου 2022 απαρτίζουν οι κάτωθι:

Μέλη: Γεωργιοπούλου Ιωάννα-Κωσταντίνα-Δάφνη, Ιωακειμοπούλου-Φασούλη Αθηνά, Κανάρη Πλουμή, Παπαγεωργίου–Λάμπου Μαρία–Μαρίνα, Λιάτσου Άννα.

Μέλη του Σ.Ε.Ν, τακτικά η επίτιμα, εγγράφονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών. Η συνδρομή τους καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Φίλοι του Σ.Ε.Ν, εγγράφονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση ενός τακτικού μέλους και προσφέρουν εθελοντικά στην προώθηση των σκοπών του. Δεν έχουν καμιά οικονομική υποχρέωση ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.