Σοφία Τσουρινάκη

Η Σοφία Τσουρινάκη είναι τεχνολόγος αρχαίου υφάσματος. Έχει ειδικευτεί στην αρχαιολογία της κλωστοϋφαντουργικής
παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πειραματική αρχαιολογία, που στηρίζεται στον συνδυασμό της υφαντικής τεχνογνωσίας και της θεωρητικής ανάλυσης του υφάσματος και των εργαλείων.

Ενεργά Σεμινάρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΝΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ):
Περισσότερες Πληροφορίες