Μαρία Γρηγορίου

Μαρία Γρηγορίου, καλλιτέχνης, ιδρυτικό μέλος της ομάδας ΑΦΗ collective

Έχοντας σπουδάσει τέχνη και την τέχνη της υφαντικής, για πολλά χρόνια ο αργαλειός υπήρξε το μέσο για την εκτέλεση των έργων της.

Με την πάροδο του χρόνου, αναζήτησε νέες εκφραστικές μεθόδους και τη χρήση διαφορετικών μέσων επιτρέποντας στη υφαντική να προσλάβει έναν όλο και εντονότερο εννοιολογικό χαρακτήρα.

Χρησιμοποιeί παλιές παραδοσιακές τεχνικές σε μη  απαραίτητα παραδοσιακά υλικά, όπως το χαρτί, μεταφέροντάς τες στο σήμερα,  σ’ ένα σύγχρονο εικαστικό πλαίσιο..