Γνωριμία με το Τερζίδικο Κέντημα με τον Αρ. Τζονευράκη

Γνωρίστε το τερζίδικο κέντημα και τα "μυστικά" του. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μυηθείτε σε ιδιαίτερες τεχνοτροπίες και τεχνικές με την καθοδήγηση του διακεκριμένου, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ελληνοράπτη Αριστείδη Τζονευράκη.

👉 Πληροφορίες: Δε-Πα, τηλ 210 3239693, Ειρ. Κουρκουλάκου.

👉 Εγγραφές: 9-13/1/2023, 10.00-14.00, τηλ 210 3222782, Δημ. Μαρούλης, Κολοκοτρώνη 3Β-Αθήνα, 4ος ορ.

👉 Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ (περιλαμβάνεται κόστος υλικών).

📅 Διάρκεια Σεμιναρίου: 28-29/1 & 4-5,11-12,18-19/2

⏰ Ώρες 12.00-14.00

📍 Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 3Β-Αθήνα, 7ος ορ.

Σημ: Η νηματουργία Μέντη-Αντωνόπουλου (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη κατασκεύασε τα απαραίτητα νημάτινα υλικά, ειδικά για το workshop αυτό του Αρ. Τζονευράκη.

Πίσω στις ανακοινώσεις