Γνωριμία με το Τερζίδικο Κέντημα

Γνωρίστε το τερζίδικο κέντημα και τα "μυστικά" του. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μυηθείτε σε ιδιαίτερες τεχνοτροπίες και τεχνικές με την καθοδήγηση του διακεκριμένου, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ελληνοράπτη Αριστείδη Τζονευράκη.

Διάρκεια: 28-29/1 και 4-5, 11-12, 18-19/2

Ώρες: 12.00-14.00

👉 Πληροφορίες

Δε-Πα, τηλ 210 3239693, Ειρ. Κουρκουλάκου

👉 Εγγραφές

9-13/1/2023, 10.00-14.00τηλ 210 3222782, Δημ. Μαρούλης,

Κολοκοτρώνη 3Β, Αθήνα, 4ος όροφος

👉 Κόστος συμμετοχής

220 ευρώ (περιλαμβάνεται κόστος υλικών)

Σημ: Η νηματουργία Μέντη-Αντωνόπουλου (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη κατασκεύασε τα απαραίτητα νημάτινα υλικά, ειδικά για το workshop αυτό του Αρ. Τζονευράκη. 

Πίσω στις ανακοινώσεις