ΔΣ & Μέλη

Διοίκηση του Σ.Ε.Ν

Ο “Σύλλογος Εκπαιδεύσεως Νεανίδων – Σ.Ε.Ν” διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις αρχαιρεσίες της 26ης Μαΐου 2016 απαρτίζουν οι κάτωθι:
Παπαγεωργίου-Λάμπου Μαρία – Μαρίνα, Πρόεδρος
Αθανασίου Μαρία, Αντιπρόεδρος
Σαρτζετάκη Ευτυχία, Γραμματέας
Καλίνογλου Ιόνη, Ταμίας                                                                                                       Μέλη: Γεωργιοπούλου Ιωάννα-Κωσταντίνα-Δάφνη, Ιωακειμοπούλου-Φασούλη Αθηνά, Καλαντζοπούλου Βικτωρία, Κανάρη Πλουμή, Λιάτσου Άννα.

Μέλη του Σ.Ε.Ν, τακτικά η επίτιμα, εγγράφονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών. Η συνδρομή τους καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Φίλοι του Σ.Ε.Ν, εγγράφονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση ενός τακτικού μέλους
και προσφέρουν εθελοντικά στην προώθηση των σκοπών του. Δεν έχουν καμιά οικονομική υποχρέωση ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Comments are closed.