Επικοινωνία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Κολοκοτρώνη 3 – 10562 Αθήνα

Πρατήριο-Κεντρικό κτήριο: Κολοκοτρώνη 3 – Αθήνα
Ιστορικό Υφαντουργείο: Αμαλίας 38 – Αθήνα

Γραμματεία: 210 3227344                   email: seminars@senedu.gr

Λογιστήριο: 210 3222782                    email: info@senedu.gr

Εργαστήριο: 210 3221100                   email: pratirio@senedu.gr

Πρατήριο: 210 3239693                       email: pratirio@senedu.gr

Ιστ. υφαντουργείο: 210 3238918     email: argalios@senedu.gr

Βρείτε μας στο Facebook

Comments are closed.