“Μια παλιά ιστορία – Μια νέα πορεία 1872-2019″ – Σεμινάρια κ. Μ. Γρηγορίου

“Μια παλιά ιστορία – Μια νέα πορεία 1872-2019″

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σεμινάρια της κ. Μαρίας Γρηγορίου στις 10 Ιανουαρίου “Φυτικές Βαφές” και 17 Ιανουαρίου “Ινδικόν” Indigo.

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.