ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2019-2020 : ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ!

Φίλες μας,
ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία που εκφράσατε (συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια μας στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς) και ξεκινάμε οργανώνοντας σεμινάριο φωτογραφίας με τον Κώστα Λευθεριώτη, Φωτογράφο, από 23 Οκτωβρίου μέχρι 13 Μαΐου, κάθε Τετάρτη 4-6 στην Κολοκοτρώνη 3, συμβολική συμμετοχή 140 ευρώ.
Σας περιμένουμε για την εγγραφή σας, κάθε μέρα, 9.00 – 14.00.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.