ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σ.Ε.Ν.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ.Ε.Ν.

4 & 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

11.00 π.μ – 18.00 μ.μ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.