ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σ.Ε.Ν. – “Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ”

Το νέο μας τρίμηνο επιμορφωτικό σεμινάριο που έχει σαν στόχο να μάθουμε με πολύ απλό τρόπο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να εξυπηρετούμε τις καθημερινές μας ανάγκες αλλά και για επικοινωνία και διασκέδαση ή και ακόμα για παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως!

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.