Επιμορφωτικά Σεμινάρια Σ.Ε.Ν. 2017-2018

Αλλαγή στο Πρόγραμμα των επιμορφωτικών μας σεμιναρίων : Κέντημα Παραδοσιακό Αρχάριο Τετάρτη 3 – 5 και Προχωρημένο Πέμπτη 1-3.

(Πατήστε πάνω στο πρόγραμμα για να το δείτε)

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.