ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σ.Ε.Ν. 2016-2017

-Εγγραφές προχωρημένων τμημάτων :

Aπό 11 έως 22 Απριλίου

-Εγγραφές τμημάτων αρχαρίων κοπτικής-ραπτικής :

17 Μαΐου

-Εγγραφές σε όλα τα άλλα τμήματα αρχαρίων :

Από 18 Μαΐου έως την έναρξη των σεμιναρίων

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.