Εγγραφές στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Σ.Ε.Ν. 2018 – 2019

-Εγγραφές όλων των προχωρημένων τμημάτων :

Aπό  7 έως 18 Μαΐου

-Εγγραφές στο Α΄ έτος  κοπτικής-ραπτικής :

30  Μαΐου και μετά

-Εγγραφές στο Α΄έτος  όλων των λοιπών τμημάτων αρχαρίων :

Από 21 Μαΐου και μετά (εκτός 30  Μαΐου)

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.