ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σ.Ε.Ν. 2020 – 2021

Τα σεμινάρια των κυριών : Π. Τσογιά, Αικ. Σπύρου, και Αγγ. Λιάπη δεν θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown. Τα υπόλοιπα σεμινάρια των διδασκόντων Σ. Τσουρινάκη, Ζ. Σιάμου, Μ. Λιώνη, Κ. Λευθεριώτη και Α. Τακτικού θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από τη γραμματεία του Σ.Ε.Ν.
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.