Έκθεση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Σ.Ε.Ν.

Έκθεση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Σ.Ε.Ν.
Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Μαΐου, 11.00 – 18.00. ☺️
Κολοκοτρώνη 3, Σύνταγμα, τηλ. 210 3227344

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.